top of page

  Het verleden is belangrijk voor het heden

Lessen

Lessen

Bronnen

Bronnen

Interactieve kaart

Interactieve kaart

Tijdlijn

Tijdlijn

Lessen over de slavernij: waarom?

Zoals in het citaat hiernaast ook verteld wordt, is het kennen van het verleden belangrijk voor het begrijpen van het heden. Zeker als het gaat om de zwarte bladzijdes uit onze geschiedenis.

Helaas laten onze schoolboeken vaak deze gebeurtenissen voor wat ze zijn. Ze worden amper besproken of compleet overgeslagen. Zo wordt de slavenhandel door Nederlanders vaak beschreven als de driehoekshandel.

Daarom zijn deze lessen belangrijk. Samen gaan we de confrontatie aan en komen we de zwartste pagina's uit de Nederlandse geschiedenis onder ogen.

Als je vandaag wilt begrijpen, moet je op zoek gaan naar gisteren

Pearl Buck

Hoe deze site werkt

Deze site is gemaakt om jullie te ondersteunen bij de vier lessen over de slavernij. De site bestaat uit meerdere onderdelen. Zo heeft iedere les een eigen pagina met daarop een video ter introductie, de praktische zaken per les, een deel van de te lezen tekst en de belangrijke persoon per les. 

Verder is er nog de pagina met bronnen, per les dien je twee bronnen te lezen. Daarnaast zijn er nog de interactieve kaart en de tijdlijn.

Bij sommige dingen moet je je inloggen om o.a. opdrachten in te leveren, de inlogcodes worden in les 1 door de docent verspreid.

Kom je er niet uit?

Bericht ontvangen!

Over de makers

Dit lespakket is gemaakt door een groep Europese Studies-studenten van de Universiteit van Amsterdam. Deze groep bestaat uit Douwe, Faye, Radoua, Wouter en Zana.

We stoorden ons aan het gebrek van volledige informatie op het gebied van het slavernijverleden van Nederland in Nederlandse schoolboeken. Daarom hebben we ons best gedaan om een volledig pakket te maken. We hopen dat dit pakket het vak geschiedenis weer boeiend kan maken.

bottom of page